De dichter pakte de opener ~ 46

I T E M S ~ 1 1 2 6 - 1 1 5 0 1. Hij heeft Delft ondergespit
  Dolf Onderspit, anoniem (30-7-2006)

 2. Günter Gra
  Gek, altijd gedacht dat je zijn naam zo schreef

 3. Eén NL (spreek uit: 1-0), de nieuwe partij van Marco Pastors en Joost Eerdmans
  Is de partijnaam hun eigen inschatting van het aantal zetels dat ze gaan halen?
  Eén - NuL, ze zijn er nog niet uit wie de Eén is en wie de NuL.

 4. Egmond ziet droom in vervulling gaan: Eindelijk een echte badplaats!
  Twee wolkbreuken in een week hebben het dorp tot kniehoogte onder water gezet

 5. De VVD-kandidatenlijst voor de verkiezingen van 22 november was nog niet uit, of
  de kandidaten gingen al rollend over straat, maar zou het veel uitmaken, de een of de ander?
  Een paar citaten over het democratisch kiesstelsel.
  G. le Bon - Het aantal kan macht geven, geen gezag
  Jesaia 41:24 - Ziet, gij zijt niets en uw werk is nietig; een gruwel is hij die u verkiest
  Pierre Bourget - Het algemeen kiesrecht onderwerpt de grijze cellen aan de luimen van de grijze massa
  E.J. Hänel - Als men Jan Rap laat kiezen, kiest hij zijn maat
  Thiaudière - Zo de kiezers, zo de gekozenen. Zijn de laatsten onbekwaam, dan komt dat doordat de eersten hen daarin nog overtreffen
  L. Arréat - Als het algemeen kiesrecht in het plantenrijk bestond, zouden de brandnetels de rozen en de lelies verdringen
  Carlyle - Geen land kan voortdurende vrede en welvaart krijgen, als de stem van Judas even zwaar weegt als de stem van de Verlosser
  A. Dumas jr. - Het algemeen kiesrecht is een koning, de koning van onze tijd. Alleen, deze koning heeft miljoenen armen, een buik, maar geen hoofd en er bovenop staat een kroon, zoiets als een krab: het loopt dus altijd scheef
  Shakespeare - Tussen rotte appels valt weinig te kiezen
  Uitspraken over het kiesrecht, Algemeen Handelsblad, ergens in de jaren zeventig

 6. Het laatste dat je wilt zijn is een huisspin
  Wekenlang zit je vergeefs in een hoekje te wachten tot er iets lekkers langskomt
  en dan word je onverhoeds door een collega besprongen, ingepakt en leeggezogen

 7. Zinloos getaal
  • Bijt niet de hand die je voet
  • En wat at Ad? Ad? Ad at patat.
  • De anti-Roker springt als een Joker uit de sigarettenkoker
  • Druifluis is erger
  • Mocht je willen, een takje dille tussen je billen
  • Haha, ik lach in een deuk


 8. Madonna's kruis windt SGP-jongeren op
  De SGP, dat was toch die club waarvan een vrouw geen lid mocht worden. Om lid te kunnen worden, moest je in aanleg al een lid hebben en vrouwen voldoen niet aan deze harde eis en hoewel gereformeerde vrouwen, al dan niet vrijgemaakt, somtijds best hun mannetje staan en zeker niet minder waard willen schijnen dan een man, golden zij toch, ook in eigen ogen, als "minder-waardig", zeker voor het exclusieve lidmaatschap.

  De leden van de SGP zijn stijf, in de leer, en dat willen ze graag zo houden. Zoals alle fundamentalisten weten ze maar al te goed, dat te nauw contact van een stijf lid met een vrouw tot wrijving en uiteindelijk tot verslapping leidt, van de leer. Daarom zijn ze tot in hun diepste lichaamsholten als de dood voor vrouwen en het liefst wierpen zij haar verre van zich. Maar ja, de Heere, in Zijn ondoorgrondelijke wijsheid, heeft het zo geregeld, dat de man tot de vrouw moet ingaan om de soort en daarmee het Geloof in stand te houden. Zonder vrouwen is fundamentalisme geen lang leven beschoren.
  Zo ziet het stijve lid zich voor een dilemma geplaatst. Om de zuiverheid van het Geloof te bewaren dient hij weerstand te bieden aan de verleidingen die de Duivel hem voorhoudt, maar ook staat geschreven dat hij zich moet vermenigvuldigen en zich zal gedragen als een goed huisvader en die opdracht drijft hem recht in de schoot van de duivel in mensengedaante, de Grote Verleidster, de vrouw.


  Om het leven leefbaar te houden - de Natuur wil tenslotte haar loop hebben - spraken de leden met elkaar af dat het hebben van gemeenschap met een vrouw gezien moest worden als een noodzakelijk kwaad, iets waar men zich eigenlijk diep voor moest schamen en een bron van eeuwige schuld. Maar temidden van deze miserie bedachten de mannenbroeders een meesterzet, de buitenspelval voor de Duivel.
  Als er geen verleiding aan te pas komt en de gemeenschap wordt geconsumeerd als een verplicht nummer, zodat niemand er enig plezier aan beleeft, dan valt in ieder geval de man niets te verwijten, dan draagt hij geen schuld en heeft de Duivel het nakijken.

  De zwartekousenkerk hier gaat niet zover als andere culturen, waar vrouwen geheel bedekt en onder geleide over straat moeten gaan en waar meisjes aan het begin van de puberteit worden besneden, zodat hun elke lust tot verleiden vergaat en hun omgang met het sterke geslacht eerder tot pijnlijke dan tot bevredigende ervaringen leidt. De zwartekousenkerk gaat subtieler te werk en gedijt bij het geloof in de mannelijke superioriteit en geestelijke in plaats van fysieke terreur.
  Eeuwen van indoctrinatie hebben een type mens opgeleverd dat zich schaamt voor alles wat tussen kin en knieën zit en voor wat daar gebeurt. 'Fundamentalisten' kennen geen 'fun' en zijn voor anderen allesbehalve 'funny'. Het zijn 'ernstige neukers', want wat zij doen, zien zij als plicht en waar de man nog het excuus heeft, dat hij moet klaarkomen om productief te kunnen zijn, een vrouw zal het niet in haar hoofd halen, voorzover zij al weet dat ze tot zoiets verwerpelijks in staat is. De omstandigheden zijn ook niet bepaald bevorderlijk voor haar sexuele ontplooiing. Er wordt geneukt in het pikkedonker, in de beslotenheid van de bedstee met de deurtjes toe, met de kleren en de zwarte kousen aan en waarschijnlijk de ogen dichtgeknepen en de lippen stijf opeengeklemd. Een tongzoen is uit den boze - daar heb je Beëlzebub weer - en voor de stijve leden zo onvoorstelbaar smerig, dat ze er niet eens een eigen woord voor hebben en hem huiverend aanduiden met de pikante term 'Franse kus'.


  Voor gereformeerden is de Daad een stuitende aangelegenheid en het bedrijven ervan een schokkende ervaring, zo schokkend zelfs, dat alleen al het besef erin verstrikt te zijn het stijve lid doet schokken van afkeer en het zo, zijns ondanks, tot een orgasme brengt.
  Ik vraag mij af, waarom in de psychische hulpverlening de vraag nog niet naarvoren is gekomen, of bewoners van de 'Bible Belt' niet automatisch in aanmerking moeten komen voor posttraumatische stresstherapie. Neem iemand als Piet Hein D., geen lid van de SGP, maar geestverwant en zo stijf, dat je je fantasie tot het uiterste moet prikkelen om je te kunnen voorstellen, hoe hij er met minder dan directe, goddelijke interventie ooit in is geslaagd twee zoons te verwekken.

  De gereformeerde vrouw intussen, wordt geacht tijdens de operatie doodstil te blijven liggen, totdat haar man kreunend van haar afrolt en zich met de woorden, "Nacht, moeder," omdraait en in slaap valt. Voor haar geen wulps gekronkel met een hongerend bekken, geen met hese stem gefluisterde obsceniteiten, of benen die het dek wegtrappen om zich in woeste hartstocht om zijn schokkende lendenen te klemmen, niets van dat al.
  Heeft Jan Wolkers niet eens gezegd, dat vrijen met een gereformeerde vrouw overeenkomt met een lekke fietsband oppompen? En Jan Cremer, zei die niet dat je haar alleen moet nemen als ze zwaar verkouden is, zodat ze door het hoesten afentoe nog een beetje beweegt? Nee, ze ondergaat de behandeling in stilte, stijf als een gerookte bokking, want erop bedacht elk greintje lustgevoel direct in de kiem te smoren, doodsbang dat de Duivel haar in zijn greep zal krijgen, als zij ook maar even aan haar natuurlijke impulsen toegeeft. En buiten de echtelijke sponde, een lonkende blik, een schalkse lach valt van haar evenmin te verwachten. Een gereformeerde vrouw heeft zodoende de sex-appeal van een zak aardappelen en meestal nog beduidend minder.


  En dan staat er opeens een niet eens meer zo jonge vrouw op een podium te heupwiegen, ze draagt de naam van de paapse Moeder Gods, maar je weet van horen zeggen dat zij de Hoer van Babylon drie keer in haar zak steekt en dat zij als kabaliste verkering heeft met duivelse machten. Die waagt het dan met de doornenkroon van Gods eigen Zoon op haar hoofd aan Zijn kruis te gaan hangen en ja, mag je je dan als Gristen misschien in je kruis getast voelen? In het Midden-Oosten hebben ze de tent wel voor minder afgebroken, niet? Je had wel eens willen zien wat er gebeurd was, als Madonna haar act in harembroek had opgevoerd, geketend aan een halve maan, dansend op een schaalmodel van de Ka'aba!
  Maar in Nederland houden we het beschaafd, we sleuren haar niet door de straten om haar te kruisigen op de Holterberg tussen de moordenaars van Theo van Gogh en Pim Fortuyn, we dienen als SGP-jongeren een aanklacht tegen haar in, wegens belediging van een volksgroep. En dan hoop je maar, dat je klacht door de ambtenaren van minister Donner serieus genomen wordt en er bij de rechtercommissaris zal ingaan als een fles jonge in een ouderling en dat het niet weer zo'n betweterige nicht van het goddeloze d'66 zal zijn, die je request tussen twee bezoeken aan een darkroom door met een dooddoener terzijde legt ...
  ANP - 29 jan 2007: Helaas voor de SGP-jongeren, het OM acht hun klacht niet gegrond.
  De aangifte, bij de officier van justitie in Amsterdam, was gebaseerd op strafbare godslastering, maar ook op belediging van een groep mensen wegens hun godsdienst. Justitie vindt niet dat er sprake is van verachting voor God, en daarom is [Madonna's] optreden in juridische zin niet te kwalificeren als een strafbaar feit. Verder is het OM van mening dat tijdens het optreden van Madonna de christenen ‘als groep’ niet in diskrediet zijn gebracht en dat ook hun waardigheid niet is miskend.


 9. Poewiefffrrrt: Het concert des levens biedt meer dan alleen een klankenspel
  De lucht krijg je er als toegift bij
  Carol (11-9-2006)
  Juist op een dag als vandaag kon iets als dit haast niet uitblijven

 10. De Natuur verdraagt geen lege ruimte
  Behalve in Washington, waar bandeloze leeghoofdigheid hoogtij viert
  The Mogambo Guru (12-9-2006)

 11. Gerard Reve, je hele leven geschreven, met een kroontjespen,
  in je eentje een Friese jeneverstoker helpen overleven,
  met je vrienden elk jaar een kleine Franse wijngaard overeind gehouden,
  God met een ezel vergeleken, een minister van CRM gekust,
  vaak en meest vermakelijke interviews gegeven,
  je altijd klein gevoeld naast je geleerde broer,
  gemasturbeerd tot je er dement van werd,
  al jong op weg naar het einde, in een rebelgisch gat, daar lig je nu ...
  en nu wordt al wat je ooit geschreven hebt
  in zes bulkpockets bij elkaar op de markt gedumpt,
  niet eens gebonden ... en verpakt in een rood-gele doos,
  niet eens in violet en doods .., voor maar € 39,90,
  geen monument voor de eeuwigheid,
  geen prijs voor een volksschrijver

  Inmiddels (half oktober 2006) is de prijs opgetrokken naar € 49,90


 12. Afgezien van het personeel, kom je in verpleeghuizen nauwelijks homo's tegen
  Toevallig zag ik er laatst een Keulse pot bij een stoelpoot staan

 13. Neem nou zo'n man, Ayhan Tonca, een Turk die van de CDA-lijst is afgevoerd,
  omdat ie niet kan toegeven dat er in 1915 een, zo geen twee miljoen Armeniërs onder het toenmalige Turkse Pasha-bewind zijn vermoord;
  zegt dat ie naar Nederland is gekomen en hier heeft gestudeerd; en wat dan wel? Turkologie.
  Wat hebben wij in Nederland toch een voorbeeldige samenleving! Als belastingbetalers stellen wij Turken in staat het bij ons tot universitair geschoold turkoloog te schoppen! Als zo'n academisch gevormde turkoloog zegt dat ie wel uitkijkt om de genocide op de Armeniërs te onderschrijven, spreekt hij dus wel met academisch gezag. Als turkoloog en bovendien als Turkse turkoloog weet hij precies wat de huidige Turken vinden van mensen die beweren dat het Turkse leger negentig jaar geleden een massamoord heeft gepleegd. Zo'n Turkse turkoloog weet ook, dat Turken zoiemand niet alleen een leugenaar en een verrader vinden, maar dat er waarachtig Turken zijn, ook Nederlandse Turken, zelfs Turkse Nederlanders, die hun ongenoegen daarover persoonlijk aan hem kenbaar zullen willen maken en niet altijd met academische argumenten.
  En dan blijkt maar weer de betrekkelijkheid van academische kennis, want de CDA-leiding, die niets van Turken weet, laat staan dat ze enige notie heeft van turkologie - hoogstens krijgt zij wel eens een Turkse pizzakoerier aan de deur, of zij verklaart "geschokt" te zijn na een bezoek aan een afgebrande Turkse school - die CDA-leiding houdt voet bij stuk en eist zijn handtekening onder een genocideverklaring! Daar word je, als turkoloog, dan toch niet goed van! Alsof er één Nederlander is die nog dagelijks gebukt gaat onder iets wat bijna een eeuw geleden in een ver achterland van een achterlijk land is gebeurd! Maar door de Armeense paragraaf nu opeens tot voorwaarde te verklaren voor een bescheiden plaatsje op haar kieslijst, heeft het CDA een stok in handen om de Turkse hond te slaan en in het verlengde daarvan, een middel om de Turkse natie effectief de toegang tot Fort Europa te ontzeggen.
  Pauw & Witteman (27-9-2006)

 14. De website van de slager is gehackt !

 15. Stijlfiguren die als een goederentrein over je heen denderen
  Amerikaanse columnisten schrijven hun stukken in explosief Engels met de slagkracht
  van een .44 Magnum. Voorbeelden van taalkunst waar je onherroepelijk voor valt!

  De kredietnormen in de VS waren op het absolute dieptepunt beland: wie een waas op een spiegel kon maken, kon een lening krijgen.

  Tjeez', zelfs met een overdosis Ambien heb je een hele dobber om niet te zien dat de auto-industrie in Detroit aan 't verzuipen is in rode inkt.
  Wie denkt dat Detroit niet failliet kán gaan, moet nodig wakker worden en snel z'n neus boven een kop koffie hangen.


  Zelf denk ik, dat de vermeende investeringen in alternatieve energie en aanverwante technologieën maar een fractie bedragen van al het geld dat dezer dagen de markten overspoelt. De grote oliemaatschappijen gebruiken een groter deel van hun aanzienlijke winsten om hun eigen aandelen op te kopen en om hun afzwaaiende bestuurders mooie afscheidsregelingen mee te geven, dan voor onderzoek naar nieuwe olievelden.
  Als je al het geld dat aan biodiesel, ethanol en teerzand besteed wordt bij elkaar optelt, haalt dat waarschijnlijk nog niet eens het bedrag dat gestoken wordt in de ontwikkeling van de volgende generatie MP3 spelers.

  Dat buitenlandse Centrale Banken over enorme dollarvoorraden beschikken, kan een crash wel uitstellen, maar niet voorkomen. Waar het vandaag sneeuwt, krijgen we morgen een lawine. En het sneeuwdek groeit in razend tempo aan, het ene pak op het andere. De lawine kan morgen omlaagkomen, over een paar maanden, of over een paar jaar. Veel van wat mensen vandaag nog voor onsterfelijk houden, zal ten grave worden gedragen door een wereldwijde valutacrisis - misschien zelfs de rol van de VS als wereldleider.

  Gegeven dat de Democraten bij de komende tussenverkiezingen één, misschien zelfs beide 'Huizen' van de Republikeinen gaan overnemen, zou het wel zo aardig zijn, als zij eens met wat concrete ideeën kwamen om onze [de Amerikaanse] samenleving minder afhankelijk te maken van auto's en om de voortwoekerende nieuwbouw aan de stadsranden te stuiten. Zij zouden bijvoorbeeld op federaal niveau een initiatief kunnen nemen om ons spoorwegnet te herstellen. Eens was dat iets waar de wereld ons om benijdde, maar het is nu zo verloederd dat zelfs de Bolivianen zich er nog voor zouden schamen.
  Maar helaas, de Democraten zijn al jaren te hersendood en te schijterig en teveel gefocust op sekse- en rassenpolitiek om op dit moment het Amerikaanse publiek te kunnen inspireren. De enige doorbraak waar ze zich voor op de borst kloppen is het homohuwelijk en daarvan vraag ik me samen met het redelijk deel van onze natie af, of dát voor de USA de komende jaren nu echt het verschil zal uitmaken.

  Blijkbaar heeft iedereen het hoofditem gemist van de altijd betrouwbare Mogambo Gierspuit Nieuwsdienst (MGND), doordat de censor het uit de ether drukte. Wat bij mij insloeg als een bom was, dat "De grote, tomeloos slechte tijding (GTST) is dat de Schatkist de Nationale Schuld in oktober met 90 miljard dollar heeft laten oplopen! In één maand! Negentig miljard dollar in één maand! Dat is $300 meer schuld voor elke man, vrouw en kind in dit land! In één maand! Eén!"
  Altijd happig om mijn oom Jed te laten zien hoe goed ik kan rekenen, vermenigvuldig ik $90 miljard met 12 maanden om aan te tonen dat de federale schuld op jaarbasis met $1,08 biljoen omhoogspuit, een 1 met 12 nullen! Per jaar! Elke vergelijking met "goeie ouwe tijden" gaat volledig mank. Dit is "nieuw en afgrijselijk slecht".
  Nu begin ik echt uit te freaken en in een allerlaatste, vertwijfelde poging mijn zelfbeheersing te bewaren concentreer ik me op het artikel "Let's Get Real" van David N. Vaughn, die schrijft, "Sta hier even bij stil: Het grootste overheidsproject in de geschiedenis van de V.S. was de bouw van de Hoover Dam. De totale kosten ervan bedroegen naar schatting $2,22 miljard in hedendaagse dollars. Alleen al voor de Olympische Spelen van Peking in 2008 gaat China achttien keer dat bedrag besteden!"


  De totale ineenstorting van de suburb-samenleving zal het belangrijkste 'goed' zijn dat de Democraten erven van de, economisch beschouwd, 'neoliberale' vrijemarkt-Republikeinen, die het in alle geledingen veel te druk hadden met geldgraaien om op te merken dat er nog zoiets als een 'toekomst' bestaat.

  In de nadagen van dit verloederde wereldrijk wordt niemand sneller rijk dan de managers van hedgefondsen. Vorig jaar was het Edward Lampert van ESL Investments (een hedgefondsbedrijf) die de lat op US$1,02 miljard aan bonussen wist te leggen. Naast hem moet James Simons van Renaissance Technologies Corp. zich een beetje een schlemiel gevoeld hebben met het schamele inkomen van iets meer dan US$600 miljoen, maar toch deed hij het beter dan Bruce Kovner bij Caxton Associates, die US$550 miljoen vergaarde.

  In de New York Times stond verder het volgende lijstje:
  • Steven Cohen van SAC Capital Advisors, US$450 miljoen;
  • David Tepper van Appaloosa Management, US$420 miljoen;
  • George Soros van Soros Fund Management, US$305 miljoen (Soros werd in 2003 nog eerste met US$750 miljoen);
  • Paul Tudor Jones II van Tudor Investment Corp., US$300 miljoen;
  • Kenneth Griffin van Citadel Investment Group, US$240 miljoen;
  • Raymond Dalio van Bridgewater Associates, US$225 miljoen;
  • Israel Englander van Millennium Partners, US$205 miljoen.
  Die arme Richard Fuld verdiende maar een karige US$35.257.099 met het runnen van Lehman Brothers, en E. Stanley O’Neal bij Merrill Lynch kreeg zelfs nog minder: US$32.134.673. Een jodenfooi.

  We publiceren dit lijstje niet uit jaloezie, maar puur voor de aardigheid en omdat we er met ons pet niet bijkunnen. Elke cent komt ergens vandaan en elke cent hiérvan kwam uit de zak van klanten. Degenen die in hedgefondsen beleggen kunnen niet anders dan tot de rijkste en slimste mensen van de wereld behoren. Toch gaven die, zonder dat iemand een doorgeladen pistool tegen hun slaap hield, miljarden van hun zuurverdiende dollars aan de aalgladde promotors van hedgefondsen...

  (4 dec 2006) Er volgt ongetwijfeld meer.


 16. Het enige dat je schimmels moet nageven, is dat ze nooit bederven
  Renée (2-10-2006)

 17. De hovenier en zijn vrouw zijn uit elkaar.
  Bij de boedelscheiding koos hij de struik en zij de rups

 18. Antwerp' heeft De Winter tot staan gebracht,
  maar is daarmee nu ook de kou uit de lucht?

 19. Hoge zee of hoge C?
  Bij 'Hem gaat geen zee te hoog' denk je aan een rauwdouwer die nergens voor terugdeinst en je krijgt een vluchtige impressie van hoge golven en een gierende storm,
  maar van een vrouw zeg je eerder:
  'Haar gaat geen C te hoog' en je denkt aan een vrouw die haar mannetje staat en even flitst Bianca Castafiore aan je geestesoog voorbij, die met haar hoge C de champagneglazen laat springen.


 20. Als het je lukt om iemand anders voor die fout te laten opdraaien,
  zullen we 's kijken of er plek voor je is in het managementteam

 21. Beter een liefje geloosd, dan op een 'loser' verliefd

 22. Toen beledigen nog een Kunst was
  • Hij heeft alle goede eigenschappen die ik niet kan uitstaan en van de door mij bewonderde ondeugden geen enkele.
   Winston Churchill
  • Een heel bescheiden mannetje met veel om bescheiden over te zijn.
   Winston Churchill
  • Ik heb nog nooit iemand van het leven beroofd, maar een hoop overlijdensberichten heb ik met veel genoegen gelezen
   Clarence Darrow
  • Hij zal de geschiedenis ingaan als iemand die nooit iets heeft geschreven, waar je een woordenboek bij nodig hebt.
   William Faulkner over Ernest Hemingway
  • Arme Faulkner, hij denkt zeker dat je grote emoties alleen met moeilijke woorden kunt oproepen.
   Ernest Hemingway over William Faulkner
  • Welbedankt voor het toesturen van een exemplaar van uw boek. Ik zal geen tijd verloren laten gaan het te lezen.
   Moses Hadas
  • Ik heb een bijzonder geslaagde avond gehad, maar niet vánavond
   Groucho Marx
  • Ik ben niet op de begrafenis geweest, maar ik heb een vriendelijk briefje gestuurd om te laten weten dat ik er volledig achter sta.
   Mark Twain
  • Vijanden heeft hij niet, maar zijn vrienden hebben een hartgrondige hekel aan hem.
   Oscar Wilde
  • Ik sluit twee kaarten bij voor de première van mijn nieuwe stuk; neem een vriend mee.... als u er een hebt.
   George Bernard Shaw aan Winston Churchill
  • Kan onmogelijk bij de première zijn; wel bij de tweede voorstelling.... als die er komt.
   Antwoordtelegram van Winston Churchill
  • Ik voel me zo ellendig zonder jou; het is bijna of je bij me bent.
   Stephen Bishop
  • Hij is een selfmade man en hij vereert zijn schepper.
   John Bright
  • Ik hoorde net dat hij ziek is. Nu maar hopen dat het niets goedaardigs is.
   Irvin S. Cobb
  • Hij is niet alleen zelf een oen, hij is de vader van oenigheid in anderen.
   Samuel Johnson
  • Hij is een koude rilling op zoek naar een rug om overheen te kruipen.
   Paul Keating
  • In zijn verbeelding kon hij alles.
   Walter Kerr
  • Jou mankeert niets, dat met reïncarnatie niet te genezen is.
   Jack E. Leonard
  • Hij heeft de aandachtsspanne van een bliksemflits.
   Robert Redford
  • Als je tot de ontdekking komt dat je er net zo over denkt als de grote massa, zou dat je aan het denken moeten zetten.
   Mark Twain
  • Op het moment dat zij hun mond opendoen, zie je de som van alle menselijke kennis ineenschrompelen.
   Thomas Brackett Reed
  • Van zijn voorouders, die quakers waren, kreeg hij de goede instincten mee, maar met keihard werken wist hij dat te verhelpen.
   James Reston over Richard Nixon
  • Om niet voor een flirt te worden aangezien, gaf zij zich altijd direct bij de eerste avance gewonnen.
   Charles, graaf Talleyrand
  • Hij is dol op de natuur, ondanks wat die van hem gemaakt heeft.
   Forrest Tucker
  • Wat sta je daar nu te staan, als een envelop zonder adres erop?
   Mark Twain
  • Als ik zijn moeder was geweest, had ik hem weggegooid en de ooievaar gehouden.
   Mae West
  • Sommige mensen brengen vreugde al waar ze gaan; anderen, áls ze gaan.
   Oscar Wilde
  • Statistieken zijn voor hem wat een lantaarnpaal is voor een dronkeman.... een steunpunt, geen lichtpunt.
   Andrew Lang
  • Hij heeft Van Goghs oor voor muziek.
   Billy Wilder
  • Als u mijn man was deed ik gif in uw drank.
   Lady Astor tegen Winston Churchill
  • Als u mijn vrouw was zou ik het nog opdrinken ook.
   Winston Churchill's antwoord
  • Meneer, u eindigt aan de galg of aan een vreselijke ziekte.
   Parlementslid tegen Disraeli
  • Dat hangt ervan af, meneer, of ik mij met uw politieke ideeën inlaat of met uw maîtresse.
   Disraeli's antwoord
  Vert. © RL (11-10-2006 + 18-9-2009)

 23. Diepzinnige observaties van een oudere medemens
  Eten heeft de plaats ingenomen van sex; nu kún je je broek weer aantrekken en nu pas je er niet meer in
  Trouwen maakt je sexleven anders: je ligt opeens in bed met iemand die familie van je is
  Voor mij hoeven drugs niet meer; ik word tegenwoordig al high als ik te snel opsta
  Ik hou niet van die politieke karikaturen; ik heb nou al zo vaak meegemaakt dat ze gekozen worden...
  Iets wat je verliest wordt automatisch dubbel zoveel waard
  Mensen klonen? De wereld is al zo overbevolkt. Mensen samensmelten, daar zou je echt wat aan hebben.
  Renée (12-10-2006)

 24. Alle papiergeld krijgt uiteindelijk de waarde van het papier waarvan het gemaakt is: nul
  Voltaire, Dollar Collapse (13-10-2006)
  Geen zorgen dus om de betaalbaarheid van AOW en pensioenen: op papier lijkt het een hoop geld; over tien, twintig jaar is het vooral een hoop papier, of liever, een maandelijkse digitale fooi op drie miljoen bloedrode bankreke-ningen.


 25. Van het verstoppen van de moederkoek in een broederbroek onder een zusterduster
  was de vader dadermeer onwijs wijze uitspraken
vorige  |  1126-1150  |  volgende

overzicht alle pagina's
insturen en zoeken