PLAATSNAMEN RADEN - 1
Vierde 100-talLancering, 3 juli 2008 / taal©hemie / Update, 6 jan 2015 / 16 nov 2022


Voorbeelden
a. Kom niet in die varkensboer z'n vaarwater als ie naar z'n ..... Zwijndrecht 11
b. De courtisane maakte een rijtoer over het landgoed van ..... 's-Gravenmoer 11

Het enige dat je hoeft te doen, is op de plaats van de puntjes de toepasselijke plaatsnaam invullen. Het moet wel een bestaande Nederlandse plaatsnaam zijn. Het benodigde aantal letters staat erbij vermeld.   Voor de oplossingen tap de knop achter een opgave (tablets en smartphones) of houd je pijltje op de ster (PC's en laptops) - niet klikken. De naam van de bedoelde plaats verschijnt dan automatisch.Goede oplossingen ingestuurd door
77
23
34
18
  Hans Munnik - h.c.
F.W. Lieverdink
Nelly Keukens
Gideon Verboom

Het letterraadsel werd gewonnen door Nelly Keukens, de enige goede inzender.
Op 2 jan. 2009 ontving zij een prijs van € 50,-.Er worden uitsluitend Nederlandse plaatsnamen gebruikt
De letter 'ij' beslaat twee posities


Opgaven

301. Ik zou je 't liefste in een ..... willen doen en dan bewaren, heel goed bewaren 6
302. Maar wat ik nooit vergeten zal al word ik ..... Je hebt me belazerd en je hebt me bedonderd 7
303. En aan 't eind van het avontuur landt de lift precies voor de deur van ..... 12
304. Het leukste in de films van de Dikke en de Dunne vond ik ..... en smijtwerk 4-5
305. Lazen jullie vroeger in de 'Robbedoes' ook altijd de strip van ..... en Kale? 5
306. Tot ver in de jaren 70 publiceerde ..... Doorenbos lichtvoetige rijmpjes in de Telegraaf 6
307. In 'The Charge of the Light Brigade' bezingt Tennyson een episode uit .....-oorlog 6
308. Het is al weer 15 jaar geleden dat Arjan ..... Kreatief werd met Kurk 8

Letter-1: Van welke dichter is de volgende regel of strofe?
Droom is 't leven, anders niet; 't glijt voorby gelijk een vliet, die langs steyle boorden schiet
Antwoord

309. Was 't echt al in 1966 dat Neeltje Maria Min debuteerde met 'Voor wie ik liefheb wil ik .....' ? 6
310. 'Ze smelten de .....' was de strijdkreet toen de Edammers het Beleg voor Woerden sloegen 5
311. Ik stuur je een .....-je rode rozen, één voor elke zoen die jij me gaf 6
312. 'O, wat is 't toch fijn om gelukkig te zijn,' schmierde Van ..... 5
313. Door ..... klinkt hoorngeschal 9
314. Volgens de legende woonde aan de oorsprong van het Zwartewater ooit een ..... 9
315. 'Azuur' wordt er niet blauwer van als je ervoor een ..... 5
316. In ..... leest de ander een boek 10

Letter-2: Van welke dichter is de volgende regel of strofe?
Rompelt een rover u ooit over, futsel dan terstond zijn pistool hem ont
Antwoord

317. 'Maar oma, wat heeft u een .....!' hinnikte het veulentje 12
318. Zelfs de vogelschrik kon de orde niet meer bewaren toen 't hek van 't ..... was opengezet 7
319. O.l.v. Theo ..... Masman speelden 'The Ramblers' vrolijk door, voor, tijdens en na de oorlog 4
320. Op U zo wil ik bouwen, ..... mij nimmermeer 7
321. En zoals gewoonlijk waren de illustraties van de hand van Fiep ..... 10
322. Elke dag zien we ze patat, loempia's en nassiballen halen! We noemen ze 'onze .....' 12
323. De drogist kun je niet missen. Dat ..... boven de deur zie je al uit de verre verte 13
324. Als je alles eerlijk ..... zal zij er verder niet al te moeilijk over doen, denk ik 7

Letter-3: Van welke dichter is de volgende regel of strofe?
Wie zijn medemensen kent die slikt geen vitaminepillen, maar strychnine zou hij willen
Antwoord

325. In 'De Negen Grotten' was 't beredruk met winterslapers, dus kroop Bruin maar in ..... 7
326. In ..... moeten de gelovigen na elke dienst van de banken gesleurd worden 12
327. In 1963 leidde boer Koekoek in ..... de (voorlopig) laatste Nederlandse Boerenopstand 15
328. Al eeuwen horen Zeeuwen ..... schreeuwen; gaan Zeeuwen daarom van ..... geeuwen? 7
329. De ..... bezong weemoedig de tijd dat ie 'n gouden plaat won als ie z'n grote mond opzette 10
330. Bij 't tuinhek van z'n vader zei André met z'n duim naar .....: 'Er staat 'n paard in de gang!' 13
331. Volgens Von ..... is Stonehenge gebouwd door 'bezoekers' op buitenaardse vorkheftrucks 7
332. Oudbakkenspecialist dr. Isaac ontdekte dat eten dat hard was zacht en wat zacht was ..... 8

Letter-4: Van welke dichter is de volgende regel of strofe?
Ik ben geboren uit zonnegloren en een zucht van de ziedende zee
Antwoord

333. Even de ..... van Hans Anders in en een bijziende postduif kan weer onbezorgd rondvliegen 7
334. Toen roken nog chic was, en sexy, dronk de jetset Martini in de Wereld van Peter ..... 10
335. Verbaasd zag Gerrit ..... hoe de begrafenisstoet haastig verdween voorbij de laatste stad 10
336. De afvalbak van 'Le Homard', trefpunt voor de 'beau monde', zit altijd ..... en champagnekurken 8
337. Zelfs in 't coulissenlandschap hier tref je wel bosschages, maar toch nauwelijks ..... aan 11
338. Observatie van Professor Zonnebloem: iets meer naar het ..... 14
339. Van buiten lijkt het ruim, maar binnen is het appartement nogal gangerig en ..... 7
340. Als je je probeert te concentreren zijn er altijd wel ..... die je aandacht afleiden 9

Letter-5: Van welke dichter is de volgende regel of strofe?
Die door de wereldt sal gheraken die moet connen huylen metten honden
Antwoord

341. Wij doen ons best, vaak verrichten wij ..... onmogelijke; op verzoek wordt er getoverd 9
342. Bromsnors enige droom was Swiebertje ooit nog eens bij z'n ..... te kunnen grijpen 6
343. Zij keerde hem obligaat haar wang toe, maar hij zoende haar midden op ..... 6
344. Wat een .....! Hij durft niet eens de telefoon op te nemen uit angst dat 't zijn ex is 7
345. Van die eigengereide, zelfkazende boeren kan de coöpdirectie 'en bloc' naar de ..... lopen 12
346. In deze hausse zie je eurogeile makelaars op scootertjes van 't ene naar 't volgende object ..... 6
347. Met kromme lepels kropen de armen over 't ..... om brandstof los te krabben voor 'n turfvuurtje 10
348. Na elk van haar vele voorstelling werd Ina van ..... altijd uitbundig in de bloemetjes gezet 7

Letter-6: Van welke dichter is de volgende regel of strofe?
Een volk dat voor tirannen zwicht zal meer dan lijf en goed verliezen, dan dooft het licht
Antwoord

349. Na een jachtvlucht moest de ..... rondje vliegen voor hij weer op de handschoen neerstreek 9
350. Tegen Klazien uut ..... voerden Kroot & Biet de rondborstige Berendien uut Wisp ten tonele 4
351. Op een kwade dag ..... een fortuin in de postcodeloterij die wij net hadden opgezegd 10
352. Zelfs de tochtige merries graasden onverstoorbaar door, hoewel ook de ..... 11
353. Toen 't antiparkinsonserum stroomopwaarts geloosd was, viel er al snel geen ..... te bekennen 9
354. Op z'n ..... reed de prins de gevallen stad binnen, geëscorteerd door jongens van Jan de Witt 11
355. Ik twijfel of ik die zwartwerker wel of niet zal aangeven. Ik ..... moreel dilemma 8
356. Elke dag wandelt oma met haar ..... de hond, want de ouders hebben 't daar veel te druk voor 14

Letter-7: Van welke dichter is de volgende regel of strofe?
Ze worden hier begraven met een haast alsof de dood hen op de hielen zit
Antwoord

357. Dan heeft de engel de ..... gestoken, stenen storten uit de hemel neer, die als een fakkel roken 6
358. Welk dier heeft 'n paar vlekken en blijft er constant over mekken? Doe es 'n gok: Ja, 't is de ..... 8
359. Als Den Doolaard na jaren weer bij de herberg komt, hangen er niet één maar ..... boven de deur 14
360. Toen ik 'm kwijt was, schakelde ik over naar ..... en ja hoor, daar was ie, rechtop in de eierstruif 9
361. 'Haal toch eens je ....., straks plak je erin vast,' zuchtte de moeder tegen haar luie tienerzoon 5
362. Al jaren kom ik die man dagelijks tegen, maar tot meer dan 'n beleefde ..... is 't nooit gekomen 5
363. Als er één was die 't Nederlands met nieuwe woorden wist op te ....., dan toch Van Kooten wel 6
364. Onwrikbare deksels op jampotten, dat zijn van die ..... waar je spontaan van in vloeken uitbarst 9

Letter-8: Van welke dichter is de volgende regel of strofe?
Het hemelsche gerecht heeft zich ten langen leste erbarremt over my en myn benauwde veste
Antwoord

365. Zodra ze haar bewusteloze vriendin veilig op het droge had gebracht, ..... van uitputting ineen 6
366. Obers in witte ..... die je bestelling naar 't buffet brulden, was typisch voor 'Die Port van Cleve' 11
367. Tot 1975 konden ouders er onbezwaard op los ....., kinderen, vliegen en andere lastige insecten 6
368. Gij, koningin, mag ....., maar Sneeuwitje in 't bos bij de zeven dwergen is duizend maal schoner 12
369. Boer Langeveld heeft z'n trekker verkocht. Hij heeft zulke ..... dat ie 'm er niet op keren kon 11
370. Als we bij tante logeren, beklimmen we altijd ....., de grafheuvel waaronder hij in vrede rust 8
371. De vrolijke biggetjes bouwden eerst een ....., maar de wolf blies de hutjes een voor een omver 12
372. Toen bouwden ze huisjes van ....., maar die vlechtwerkjes legde Midas ook 'in no time' plat 12

Letter-9: Van welke dichter is de volgende regel of strofe?
Onder de groene hemel in de blauwe zon speelt 't blikken harmonieorkest in 'n grote regenton
Antwoord

373. Tenslotte bouwden ze een ..... en sindsdien volgt Midas tandenknarsend een vegetarisch dieet 12
374. Om 'm te sarren doopten ze hun optrekje 'de .....' en als ie langssluipt, knorren ze 't uit van pret 13
375. Daarom gaat Midas nu verhuizen, naar de grote ....., al had ie liever 'n big dan nieuwe maatjes 19
376. Practische mensen zien veel van wat ze op school leerden als ....., tot ze wat ouder worden 7
377. Met weinig meer dan 'n ..... uiterlijk wist Karadzic de autoriteiten dertien jaar voor aap te zetten 6
378. Nu er geen rijm meer op de daken ligt, kun je dat pikzwarte gat tussen de regels mooi even ..... 9
379. Bij het opstellen van prognoses kijken economen doorgaans halsstarrig ..... 8
380. De jonge vader glom van trots, toen de ..... eerst 'pappa' zei 11

Letter-10: Van welke dichter is de volgende regel of strofe?
Honderd klokken van Londen doen Londen bonzen en vier kathedralen Genua
Antwoord

381. Hoe breng je die ..... aan hun verstand dat ze moeten oversteken bij 't bord 'overstekend wild'? 6
382. Aan hoe ze haar dweil uitwrong kon je zien dat ze als vakantie-extraatje wel ..... had gerekend 6
383. Die rare ..... 's nachts altijd op 't kerkhof rond en 's morgens kon ie z'n nest niet uitkomen 11
384. Als je dat water nu eens naar de ....., dan hoefde je 't niet zelf helemaal naar de zee te dragen 10
385. Voor de presentatie van z'n schoenencollectie koos Fred de la Bret liefst dames met slanke ..... 7
386. Op Hannie ..... kon je bij de lunch altijd rekenen, maar in maart '45 kwam ze ineens niet opdagen 6
387. De dorpsnaam ..... sprak stichters van psychiatrische inrichtingen onbewust blijkbaar erg aan 9
388. Op weg naar wachtgeld blies Varela vrolijk zijn LPF-kaars uit, maar ..... de kamerdeur met 'n snik 8

Letter-11: Van welke dichter is de volgende regel of strofe?
Een oude man in Gaasterland die nam een bronzen vaas ter hand
Antwoord

389. ..... meer dan twee, stelde de waagmeester met een gewicht als gold 't een universele waarheid 9
390. Boven 't stormgeloei uit hoorden de angstige matrozen de spookachtige bel van een ander ..... 11
391. Het rad komt rond: een nieuw begin na een oud einde bevat van een ..... het begin 10
392. Toen benzine 4 dollar per gallon ging kosten ..... zucht op uit de directiekamers van Ford en GM 8
393. Je woont hier prima, het enige wat in deze nieuwbouwbuurt ontbreekt is 'n beetje gezellige ..... 12
394. Bij een corner zijn 't hoofdzakelijk de ..... van het elftal die zich in het doelgebied opstellen 10
395. Ademloos keken de dwergen toe, hoe zij langzaam haar ogen ..... en opkeek naar de prins 6
396. Toen Kleinduimpje de zeven mijlslaarzen later nog eens natelde, bleken ..... zes te zijn 7

Letter-12: Van welke dichter is de volgende regel of strofe?
Ambrosia, wat vloeit mij aan? Uw schedelveld is koeler maan en alle appels blozen
Antwoord

397. Zo'n reuzenkonijn lacht om één worteltje. Ik wed dat ie wel een heel ....., zo geen twee 7
398. Sinds hij haar ten huwelijk vroeg in een snackbar, ..... nooit meer zien 6
399. In deze boeketroman lezen we, hoe Fleurtje bloeide en verwelkte en tenslotte een oude ..... 7
400. 'Dat .....,' zei de werkster tot d'r mede-werkster, toen ze de spinnewebben aan 't plafond zagen 9Als je alle twaalf dichters hierboven hebt gevonden, beschik je over een dozijn letters in willekeurige volgorde.
Daarmee kun je de naam vormen van een vrouw uit de pre-klassieke oudheid, die strijdend ten onder ging.
Haar naam begint met een P.Meer plaatsnamen raden
Losstaande namen (1) Crypto Ingehaakte namen (2)
Eerste 100-tal
Tweede 100-tal
Derde 100-tal
Dit is het vierde 100-tal
Vijfde 100-tal
Zesde 100-tal
Plaatsnamen
Cryptogram

g a l g j e
Steden N-Amerika
Nederland-België
Eerste 100-tal
Tweede 100-tal
Derde 100-tal
Vierde 100-tal
Vijfde 100-tal


of een ander spelletje?
Moeder de Gans Doolhof Pigmania - Biggenrace FotorebusOp zoek naar een goed verhaal?

Bezoek mijn homepageEmail: lagedor