PLAATSNAMEN RADEN - 2
vierde 100-tal


Lancering, 1 juni 2008 / taal©hemie / Update, 6 jan 2015 / 16 nov 2022


Voorbeelden
a. Zelfs met een .....-inkje vang je wel eens een kabeljauw Spier 5
b. En ook: Hoezo niet b-......-aakte waarheid is zelden leuk om te horen Leiden 6

Het enige dat je hoeft te doen, is op de plaats van de puntjes de toepasselijke plaatsnaam invullen. Het moet wel een bestaande Nederlandse plaatsnaam zijn. Het benodigde aantal letters staat erbij vermeld.   Voor de oplossingen tap de knop achter elke opgave (tablets en smartphones) of houd je het pijltje op de ster (PC's en laptops) - niet klikken. De naam van de bedoelde plaats verschijnt dan automatisch.Goede oplossingen ingestuurd door
44
104
23
31
  F.W. Lieverdink
Hans Munnik - h.c.
Nelly Keukens
Gideon Verboom


Er worden uitsluitend Nederlandse plaatsnamen gebruikt
De letter 'ij' beslaat twee posities


Opgaven

301. Dus volgens u zo-.....-tekig fruit gezegd hebben dat het 'm tot een cantate inspireerde? 14
302. Je bent niet rooms, maar je wilt toch abt worden? Dan sticht je toch zel-..... 12
303. Toen de hypotheekbank bij al haar geldschieters bot .....-derde de beurskoers als een baksteen 6
304. In een kas op haar dakterras kweekt ze komk-.....-sla en verkoopt die op de zaterdagmarkt 11
305. Ach, zou u met die haring e-..... verderop willen gaan zitten? Ik ben allergisch, ziet u 10
306. Er zijn nog mensen genoeg die het niet zou verbazen als er binnenkort aliens o-..... 12
307. Hirsch Ballin vindt blijkbaar dat je ook teveel security guards om Rita heen .....-unt 9
308. De visboer sch-.....-lekke voor rotte vis, toen haar pruik in zijn tonijnsalade woei 9
309. Tot slot van de seance joeg de doctor de gematerialiseerde de-.....-ug in hun astrale lichaam 7
310. Omdat één wedstrijd niet op de band stond heeft de technicus 'n aflevering van Lin-.....-onteerd 9
311. Laat je niet verleiden de viltboom onstuimig te knuffelen, maar be-..... kan geen kwaad 11
312. Volgens de ec-..... die burgemeester een erg koppig karakter hebben 6

Anagram-1: Vorm uit de hoofdletters een Nederlandse plaatsnaam
  over een uurtje zitten we in donker, want dan gaat de STROOM ERAF

313. Hoewel ie de pizza zelf op de stoel gezet had, plofte hij met z'n .....-iddenin 12
314. Terwijl 't Ministerie al in zijn voegen kraakte, wilde Z-.....-en beetje meer jeu aan geven 6
315. In het streekmuseum luisterden wij gefascineerd naar het typisc-..... van een antieke zaag 8
316. Omdat ie niets anders bij zich had, markeerde ie 't parcours van de nieuw-.....-loop met oliebollen 9
317. Tegenover critici van politiek correcte snit kan Geert zich in de K-.....-aakbaar opstellen 9
318. Eenmaal bij de harmonie veroorzaakte Trijn met haar tu-.....-gerucht in 't eens zo rustige dorp 7
319. Hoe sterker het vleugelgeruis om hem heen aanzwol, hoe .....-ngelen aanriep 12
320. Gezien haar handicap, vind ik dat .....-omenaal gedaan heeft 7
321. De meiden waren zeilen, terwijl wij met een biertje op een terras aan de h-.....-en 8
322. De jongens vonden de missie op zichzelf wel OK, zolang ze maar niet op el-.....-en 9
323. Het oude koetsiertje stak op de bok van zijn fia-.....-egen de donkere wolkenlucht af 7
324. .....-aiers werden aan boord van 'De Zeven Provinciën' met de nek aangekeken 6

Anagram-2: Vorm uit de hoofdletters een Nederlandse plaatsnaam
  op 1 juli worden wij nog eens extra herinnerd aan de onvoorstelbare GEVAREN van SHAG roken

325. De jubilerende vliegengaasfabrikant kreeg van z'n opvliegende vrouw na .....-aar z'n hoofd 11
326. Had ik maar geweten dat Bobby op de crèche was, dan .....-st gaan ophalen voor ik hier kwam 9
327. Alleen vandaag! Voor al uw party's bieden .....-en des overvloeds aan voor de halve prijs 12
328. Toen ze na uren nog niets hadden gevonden, begrepen ze dat .....-s moesten zoeken 6
329. Ik las in 'The Lancet' dat een kuur met Aziatische kr-.....-kimo's van hun lentekriebels afhelpt 7
330. Na de wedstrijd heeft zij een hele dag st-.....-sen om haar pupillen weer toonbaar te maken 6
331. Met de rozedauw uit de gr-.....-de de hoeder zijn oksels in om ze voor eeuwig fris te houden 8
332. Zoals veel roomse meisjes was ze dol o-.....-e favorieten waren zondermeer de capucijntjes 11
333. Wát hangt er uit m'n kofferbak? De hals van een .....-ek de agent aan, of die ze zag vliegen 12
334. Het ontdekken begint, waar het gelo-.....-igt 7
335. Met een .....-boeket oogstte de naïeve knaap 'n meer dan warm onthaal bij de jonge weduwe 10
336. Door nieuwe inzichten in de psychotherapie konden veel gekken uit de inrichting ver(t)-..... 6

Anagram-3: Vorm uit de hoofdletters een Nederlandse plaatsnaam
  je komt aan op je vakantieadres, je valt op een LIGBED neer en je rolt een DRUM

337. De skileraar had z'n schare vakanties-..... uitgezwaaid en monsterde de nieuwe lichting Lolita's 11
338. Ondanks de dodehoekspiegel blijft 't uitkijken voor vrachtwagens die over-.....-safslaan 10
339. In een topberaad van inquisiteurs werd besloten dat de .....-lendig aan haar eind moest komen 9
340. Modern voetbal kwam pas echt van de grond, toen er met een .....-espeeld kon worden 9
341. De stuurman vreest dat de bemanning zonder de dagelijkse oor-.....-pressief zal raken 10
342. 'n Zware jongen had de pend-.....-ver meegesleept, maar was toen onder 't gewicht bezweken 10
343. Uit het venus-..... een vage, groene geur op die hem aan natte turf deed denken 9
344. Als ik uw woorden provisori-.....-erieke termen samenvat, zegt u dus eigenlijk: Ja, doei! 12
345. Toen Michaels 'Neverland' ten onder ging, ging 't ook met zijn zom-.....-afwaarts 10
346. Omdat z'n klanten onderkruipsels waren ging de bedenker van de lounge-..... banken neerzetten 7
347. Na maanden ontving zuster Ursula een kaart uit Amerika met een hemels-.....-letje erop 10
348. Nu groente en fruit steeds duurder worden, is 't misschien een goed idee onze oude .....-overen 8

Anagram-4: Vorm uit de hoofdletters een Nederlandse plaatsnaam
  vooral om haar dubbele RIETBERGER GUNDE de jury sjoukje de hoogste eer

349. Wie later op z'n werk komt moet altijd maar afwachten of er nog plaats is in de over-.....-rage 7
350. Ma bewaart wel 'n kliekje met worst, als je alt-.....-huis mag komen van pa na al die zottigheid 9
351. Wees niet verbaasd als die stijve .....-sweg z'n mening geeft. Hij is net terug van een SV-training 7
352. Wie zijn sambal organisc-..... het doodvonnis over de zakjes die je bij de snackbar krijgt 8
353. Je staat te raas-.....-rietjes zijn geen besloten villaparkjes aan de Franse Rivièra 10
354. De eierraper keerde misselijk huiswaarts. In de nesten vond ie alleen maar .....-sel 11
355. Het zijn niet alleen vliegtoeristen die .....-en maken 9
356. In een Berlijnse garage vroeg ik of 'sie oo-..... hatten' voor carterolie, maar ze snapten 't niet 12
357. Als geloofsbasis legde men bij de bouw van de synagoge 'n isolerende .....-s in het fundament 10
358. De inspectie dwong de agorafobische scho-..... te verlaten en weer bij de les te zijn 15
359. De leerlinggoudsmit mocht de eerste weken alleen 't sold-..... van de werkbank krabben 6
360. De alchemist stookte een vuur in een sala-..... en zag die later in het vuur zelf ontstaan 6

Anagram-5: Vorm uit de hoofdletters een Nederlandse plaatsnaam
  hoewel ik over mijn opties nooit gelOGEN HEB, ben ik toch geSCHORST

361. 'Stop met die tan-..... houthakken of zoiets,' beet de leraar het paar met gekromde tenen toe 6
362. 's Winters legde mem tegen de .....-l onder het raam altijd een opgerolde paardedeken 13
363. Ze .....-pak woedend toegesmeten, maar de douanier ving 't op en trok laconiek de voering los 13
364. Je moet de nacht niet pr-..... dag aanbreekt 10
365. Vissersvrouwen gebruikten sc-.....-oor z'n ruwheid voor het schuren van pannen en klompen 9
366. Maar goed dat de .....-oer in 't achterhuis overstemde, anders was de drank niet bezorgd 11
367. 'Daar is ie weer!' jubelde Dröge, als Des Bou-.....-tuswitte verschijning weer ergens opdook 11
368. Toen zij wegmoest bij 'Weekend' liet Hummie uit wraak een be-.....-el op de redactie achter 10
369. Sinds de Verlichting smeult er een vaag vuur tussen de 'geloofskerk' en de 'be-.....' 10
370. Na een WIA-omscholing kon de afgekeurde timmerman met zijn .....-enen toch weer aan de slag 6
371. Bij het plaatsnamenraden maakt vooral de Noord-..... een nogal uit de klei getrokken indruk 17
372. Op zijn leeftijd moet die overspelige nacht in dat ijs-..... de das om hebben gedaan 11

Anagram-6: Vorm uit de hoofdletters een Nederlandse plaatsnaam
  de student diergeneeskunde werd onwel terwijl hij bezig was een OTTERDARM te ontleden

373. Als modieuze schoenverkoper zie je klanten vaak genoeg volledig b-..... uitwankelen 11
374. Tot haar schrik besefte Roodkapje opeens dat o-.....-e stem niets met haar ziekte te maken had 8
375. Na jaren uit 'n coma ontwaakt was ze verbaasd over hoeveel .....-as op de kaart van Europa 16
376. 't Was om zijn bedenkelijke reputatie dat ze ver-.....-ken van verstandhouding toe te werpen 9
377. Wij hadden al gegeten en gedronken, toen de jolige .....-mi-eendjes in de waterzooi serveerde 7
378. Met mes en vork meldden wij ons tegen etenstijd bij 't pr-..... voor genetisch gemanipuleerd gewas 7
379. Als ie van de mergelgroeve thuiskwam kon alleen 'n vat sint-..... weer met 't leven verzoenen 13
380. In de vakantie maken ze hooguit één t-.....-g en voor de rest duiken ze lekker 'n koel museum in 8
381. Pas later begreep de studente dat 't gebral van haar Leid-..... tot zinloos geweld had aangezet 12
382. Het getuigt niet per se van krenterigheid dat hij als ontbijt bij een boterham me-.....-t 9
383. De CU-voorzitter vond 't ongepast dat demonstranten met r-.....-italiën de voorste rij bezetten 8
384. Het moet een speling der natuur zijn dat er bij oversteekplaatsen zoveel zebra-.....-an nestelen 7

Anagram-7: Vorm uit de hoofdletters een Nederlandse plaatsnaam
  politiek den haag ziet met leedvermaak toe, hoe RITA SMACHT naar macht

385. Aan het strand pik je mijnwerkers er zo uit aan hun z-.....-vel 7
386. Het is de vraag wie zich het makkelijkst laten meeslepen door een h-.....-sbollen of heethoofden 5
387. De trots van een eigen dak boven je hoofd verleent je niet 't recht z-.....-aardig te bejegenen 11
388. Na 'n brunch in Dracula's Place met 'n wilde strooptocht toe hebben we in de Weer-.....-lounged 10
389. Tegen het hardnekkige eczeem moest .....-agelijks met een gelei van moerbeirupsen insmeren 10
390. Ach, zou U voor één keer nog U-.....-ver mijn tong willen laten piesen, bad de stervende trappist 7
391. Wie br-.....-en paard het heilige Troje binnen? 11
392. Toen de oven van 'Maison Krul' explodeerde, ging al het ge-.....-hoog de lucht in 9
393. Als blikvanger had de visboer een rode bokking tussen zijn al te bl-.....-ingen gelegd 7
394. De geplaagde roker wilde niet betrapt worden met een peuk en verbor-.....-r een bierviltje 7
395. Na z'n uitroep 'eure-..... Archimedes urenlang uit over het nut van verzekeren tegen waterschade 7
396. Met haar frisse aanpak over-..... binnen de kortste keren om haar d'r zin te geven 7

Anagram-8: Vorm uit de hoofdletters een Nederlandse plaatsnaam
  wie WINT het meest bij COHENS politiek van 'de boel bij elkaar houden'?

397. Echte avonturiers kunnen in het sprookjesbos be-.....-mannetje tegenkomen dan een waterjuffer 8
398. Automati-..... 't ratje dat nieuwsgierig uit mijn mouw is gekropen en aan m'n muis snuffelt 7
399. Het verlies van al ons vakantiegeld op één avond heeft .....-n voorlopig wel verleerd 9
400. Als je niet steeds in de rem van je rollator knijpt, zijn we misschien nog net voor het on-.....-huis 5Nog meer plaatsnamen raden
Losstaande namen (1) Crypto Ingehaakte namen (2)
Eerste 100-tal
Tweede 100-tal
Derde 100-tal
Vierde 100-tal
Vijfde 100-tal
Zesde 100-tal
Plaatsnamen
Cryptogram

g a l g j e
Steden N-Amerika
Nederland-België
Eerste 100-tal
Tweede 100-tal
Derde 100-tal
Dit is het vierde 100-tal
Vijfde 100-tal

of een ander spelletje?
Moeder de Gans Doolhof Pigmania - Biggenrace FotorebusOp zoek naar een goed verhaal?

Bezoek mijn homepageEmail: lagedor