PLAATSNAMEN RADEN - 2
vijfde 100-talLancering, 31 januari 2009 / taal©hemie / Update, 6 januari 2015

Voorbeelden
a. Niets zo sexy als een ge-.....-de atlete Spier 5
b. Bezwaar als ik mij naast u v-......-achten kunnen hier koud zijn Leiden 6

Het enige dat je hoeft te doen, is op de plaats van de puntjes de toepasselijke plaatsnaam invullen. Het moet wel een bestaande Nederlandse plaatsnaam zijn.   Voor de oplossingen houd je het pijltje op de ster bij elke vraag - niet klikken. De naam van de bedoelde plaats verschijnt dan automatisch.98% geraden

Goede oplossingen ingestuurd door
8 + 51   Nelly Keukens
7 + 82   h.c. - Hans Munnik
29   Sandra van Rijswijck
8 + 18   Rien Verbeek


Er worden uitsluitend Nederlandse plaatsnamen gebruikt
De letter 'ij' beslaat twee posities, ook in de codepuzzel


Opgaven

401. Fluitend hing de vlezige slager de gepekel-..... in zijn nieuwe rookkast 8
402. Hoe langer ik erover nadacht, hoe logisc-..... leek 6
403. Als kind al droomde hij ervan die ho-..... beklimmen 8
404. Tijdens de hittegolf week de Waalse gemeente uit naar een ijs-.....-oever 19
405. Tegen een beetje tsunami i-..... bestand 10
406. De sterren liggen niet voor het oprapen, maar een goede kok w-..... van de hemel te koken 6
407. Z-..... was de polder hier volledig ondergelopen met dat noodweer 11
408. Die alsmaar uitdijende bankcrisis heb je voorlopig kn-.....-d, Wouter 10
409. Op Valentijnsdag kreeg ik een roze hart van marsepein, maar ik had .....-gelse drop gehad 8
410. Door een verdubbeling van de rendiermosprijs moest Santa Claus menige kari-.....-aten invriezen 7
411. Een groepje ontslagen bankiers stookte tegen de ko-.....-vuurtje in een bodemloze subsidieput 8
412. Toen de kanonnen zwegen kon Bonnie Prins Charlie z'n kroon en .....-se rokje aan de kapstok hangen 6


Vind de plaatsnaam door te combineren met de andere codes, 1 letter per vakje, gelijke cijfers zijn gelijke letters
Code-1
1 4 7 10 13 16 19 22 19 2


413. Met die reuze-.....-anden van haar maakt ze als covergirl alleen kans bij hippische glossy's 10
414. Oesters zijn niet voor de poes. I-.....-tien en kreeg er de volgende ochtend 't heen en weer van 9
415. "Om de kleine vogelstand in kaart te brengen .....-schouw 't meest geëigend," zei de wijkwethouder 11
416. Rosa Luxemburgs orthodoxe opstelling kon, ondanks haar persoonlijke c-.....-in bepaald niet bekoren 8
417. De denker oppert remedies voor alle kwaden ter wereld, de doener best-.....-lekke 10
418. Met een tak van de betoverende ha-..... ving de gelaarsde koe de ene haas na de andere 7
419. Waar boeren met een stal vol wei-..... mest uitrijden, staan inspecteurs te turven bij het leven 10
420. De Arabieren genoten de lunch onder de olijfbomen, eer zij een oordeel over de o-.....-n 8
421. De lustige kra-.....-den heur tanden niet aan de scharen, die kraakten ze met een kreeftetang 13
422. Een ongelikte beer jegens zijn buur is vaak ook een z-.....-atuur 11
423. Een politiek dier herken je aan het gemak waarmee ie door een s-..... glijden weet 11
424. Mag ik wel even weten, eer ik die klo-.....-op let dat de kabel niet blokkeert 11


Vind de plaatsnaam door te combineren met de andere codes, 1 letter per vakje, gelijke cijfers zijn gelijke letters
Code-2
5 8 11 2 14 19 4 1 17 20 20 2


425. Als jongen leerde h-.....-aar een meester te gaan en diens paradoxale opdrachten te overpeinzen 10
426. Om de gemoederen te bedaren liet de drost dub-.....-ersbazen uitdelen 16
427. Op de tocht door het verraderlijk moeras riep onze gids voortdurend: 'Op-.....-e je voete zet!' 9
428. Rebecca kookte een geitje voor Isaac en het lot van arme E-.....-aar de Philistijnen geholpen 15
429. Uit bewondering voor Diogenes' afwijzing van alle woongemak heeft Alexander hem een .....-geven 9/11
430. In de greep van de IJskoningin sliep de Dnje-.....-lwitte bed, dromend van de Zwarte Zee 11
431. Opeens besefte Veronika dat het boek van Paulo .....-erk naar de dood deed verlangen 9
432. Hoewel zijn oeuvre 't hele literaire gamma bestr-..... deze bastaard nooit voor 'n prijs genomineerd 7
433. Europese ambtenaren s-.....-en reglementen, waarachter zij zichzelf letterlijk onzichtbaar maakten 10
434. Voor een avond vrij bier br-.....-tieke doodskreten om die vogel uit uw armzalig stulpje te verjagen 8
435. Toen gevangenen nog fysiek onder 't .....-en doorgejaagd, wisten ze gelijk waar ze aan toe waren 7
436. Blijkt uit deze stigmata niet zonneklaar dat i-.....-se sferen ten hemel ben gestegen? 8


Vind de plaatsnaam door te combineren met de andere codes, 1 letter per vakje, gelijke cijfers zijn gelijke letters
Code-3
23 20 23 3 4 7 2 11 19 2 23 22 7 19 6


437. Om het brave stadsvolk te provoceren zei de rakker ondeugend: 'Ik ben een .....-er' 11
438. Eenmaal voorbij de radiomast sui-.....-ners de helling af naar de finish in Val de Ralderière 8
439. Aan de verstrooide eieren te zien was de paas-.....-e spoor hier volledig bijster 10
440. Toen ons dorp nog 'n eigen slager had, hoefden we voor 't lapje vlees niet steeds naar de .....-den 9
441. Het licht in zijn atelier was zo vlak, dat elk doek net een p-..... 10
442. Jaren na de brand knabbelden wilde geiten aan het spaarzame groen op het verko-.....-mplacement 10
443. Eén moment van .....-denkendheid kan maken dat men jaren schreit 4
444. Ongeacht het bedrijfsresultaat, is 't voor bankiers logi-.....-pende band hun bonussen op te strijken 9
445. 's Winters droegen zij binnen een hansop, omdat zij op de stookkosten be-.....-n 11
446. Hoeveel perken de hoveniers ook moesten aan-.....-ieten er hun theepauze nooit bij inschieten 9
447. In de struiken vond de politie zijn s-..... en shirt, maar van hemzelf geen spoor 10
448. De herenafdeling zag reikhalzend uit naar het jaarlijkse uitje naar het .....-eum in de burcht 8


Vind de plaatsnaam door te combineren met de andere codes, 1 letter per vakje, gelijke cijfers zijn gelijke letters
Code-4
1 9 22 13 9 11 1 16 19 22 12 19 19 2


449. Al tijdens de uitvaart broeide het onder de nichten over de verdeling van o-.....-en kleedjes 8
450. Als je mijn hele voorraad wandborden koopt, krijg j-..... halve prijs, omdat jij 't bent 10
451. De elfstedentocht kon niet doorgaan, omdat onverlaten in alle vaarten anti-.....-sd hadden 11
452. De restauranthouder gaf met variaties in zijn ke-.....-ten over rebellen door aan een Turkse spion 9
453. In 50 verloederde steden in de VS gaan ze alle hoogbouw om-..... en vervangen door parklandschap 9
454. Als ik ook maar even vermoed had dat het úw hond was, .....-lijk bij u langs komen brengen 9
455. Op de toppen van He-..... bouwden zij koperen wachttorens met uitzicht op de Dode Zee 11
456. Tenslotte wilde de aannemer wel toegeven dat ie 't leggen van de vloer nie-.....-eloos kon uitstellen 10
457. Door stiekem de spaarrente steeds verder te verlagen maakte ING van de gi-.....-ndief 8
458. Wat wij in deze buurt nog zien groeien, is van een armzali-.....-unnen het niet groener maken 8
459. Het is je laatste kans om bij de selectie voor het kogelstoten te komen. Ver-..... dus niet! 6
460. Hem die het kwade niet kennen wil, zal men ook geen .....-n 10


Vind de plaatsnaam door te combineren met de andere codes, 1 letter per vakje, gelijke cijfers zijn gelijke letters
Code-5
15 19 4 18 5 11 21 4


461. Gewone dorpelingen zie je minder op de societyborrel. Daar komen vooral .....-otabele drinkers 7
462. Geen Koningsberger keek ervan op, wan-..... langskwam op zijn vaste, dagelijkse wandeling 8
463. Ondanks een sociaal ta-.....-n op steigers obscene deuntjes als er een lekker stuk voorbijkomt 14
464. De baby tr-.....-a zijn vruchtenhapje altijd vrolijk op los met die kleine beentjes van hem 9
465. In heel de streek raakten de zeden op drift be-.....-ieuwbouwwijkjes buiten de oude woonkernen 13
466. Terwijl 'De Swaen' werd gekalfaterd, heeft de schipper gelijk leeftocht en .....-omen 10
467. Wat te doen met al die oude oorlog-.....-rover nu de allerlaatste soldaat uit WO-I gestorven is 12
468. Omdat de schoensmeer op was, probeerde hij met haar-.....-zen te poetsen 9
469. Wel érrug Gamma, hoor, die toilet-.....-ún je zo'n sjofel ding nu in een designbadkamer zetten 7
470. Nu de herprofilering van de straat achteraf niet doorgaat, s-.....-egelpaden over 15
471. Daar een lege schrijn geen pelgrims trekt, heeft de benauwde deken een flesje aarts-.....-elegd 17
472. Alleen een schrijver doorgrondt wat knorrende beesten met deprimeren-..... verbindt 9


Vind de plaatsnaam door te combineren met de andere codes, 1 letter per vakje, gelijke cijfers zijn gelijke letters
Code-6
20 24 19 22 1 18 7 7 22 16


473. 's Avonds posteerde zij zich bij het zolderraam om te zien wie in .....-jes van haar waslijn gapte 11
474. Met de haak tussen duim en wijsvinger liet de visser ons zien, hoe .....-aan moesten slaan 11
475. 't Zal nog wel even dure-.....-ezingen in de Cubaanse politiek definitief tot 't verleden behoren 10
476. Een uitgewoond hok, doorgezakt bed, 'n .....-ukentje, meer mag je in de bouwvak niet verwachten 8
477. Verkeersgeraas overstemt het vogelconcert, alleen de wiele-..... nog wel eens bovenuit klinken 10
478. Wie glad door het leven wil gaan, moet sc-.....-ieuwe stoppels staan 12
479. Zelfs aan haar graf konden de roddelaarsters onder een twee minuten duren-..... niet hou'en 13
480. In een vlaag van woede over een prikkend boordmerkje heeft ie met 'n scha-.....-d finaal verknipt 6
481. Bij het sporten is het wel zo verstandig de spieren tevoren altij-.....-ekken 8
482. Terwijl zij in de vut helemaal opbloeit, ver-.....-genoot aan de oude wijnhaven achter de geraniums 9
483. Die diepe, sonore stem met dat warme tim-.....-ar kon geen vrouwenhart weerstand aan bieden 5
484. GayGames: de Mietjeskeeper stond pruilend naast 't doel omdat de Valse Nichten de bal er zo ru-..... 10


Vind de plaatsnaam door te combineren met de andere codes, 1 letter per vakje, gelijke cijfers zijn gelijke letters
Code-7
13 20 2 16 9 24 19 22 9 11 16 23 9 22 19 2


485. Ook in de bedrijfskantine van het mortuarium was het een nogal le-.....-ze bedoening 5
486. Bij - Toevallig zag ik, hoe een momentje ge-.....-ner ham uit uw karretje glee. Alstublieft! 10
487. Toen keelpijn z'n verdere optreden in Noord belette, keerde Dizzy Gilles-.....-veer naar 't hotel terug 8
488. Hij mag dan plat zijn, toch lijkt een sc-.....-iger dan een stokvis 8
489. Een liefhebber die zonder schroo-.....-at rondlopen, maakt 't een beetje al te bont 10
490. Precies als hij is, liet dominee voor het waarmerken van zijn nieuwe broodr-.....-omen 13
491. Toen Joost Prinsen haar na de auditie wilde omhelzen, snibde ze: ".....-ngerd!" 6
492. Nu het recht op het huis aan de bank is gecedeerd, hoeven wij er zelf niet langer .....-e liggen 9
493. Het kwelde de aangever te zien in welk een .....-eefden, nadat hun uitkering was gestopt 10
494. Zodra Picasso hoorde dat 't comité 'n hand met 2 vingers zou afkeuren, heeft ie er nog .....-geplakt 9
495. Het is even wennen als je i.p.v. de vertrouwde .....-roes in een Hollandse weide ziet rondhoppen 8
496. Alle boerenjongens floten Tjitske na, wanneer .....-aar de stal dreef 10


Vind de plaatsnaam door te combineren met de andere codes, 1 letter per vakje, gelijke cijfers zijn gelijke letters
Code-8
23 22 7 2 10 6 13 7 22 1 16


Ter afsluiting van deze serie vier plaatsen in het Vlaamse Gewest

497. Haar ene oog zat iets hoger dan het andere, waardoor haar neus wat sc-.....-k dan ie was 8
498. De knapste hydrologen hebben het kan-.....-ken, maar geen snapt waarom het steeds droogvalt 7
499. Terwijl de juryvoorzitter hem het lint omhing, beet de nerveuze prijsp-..... in zijn duim 7
500. Voor het 'Guinness Book of Records' liepen de grootmeesters drie dagen blindsc-..... een loper 10Eén letter van de codepuzzel is gegeven.
Nummer 22 is een R.


Nog meer plaatsnamen raden
Losstaande namen (1) Crypto Ingehaakte namen (2)
Eerste 100-tal
Tweede 100-tal
Derde 100-tal
Vierde 100-tal
Vijfde 100-tal
Zesde 100-tal
Plaatsnamen
Cryptogram

g a l g j e
Steden N-Amerika
Nederland-België
Eerste 100-tal
Tweede 100-tal
Derde 100-tal
Vierde 100-tal
Dit is het vijfde 100-tal

of een ander spelletje?
Moeder de Gans Doolhof Pigmania - Biggenrace FotorebusOp zoek naar een goed verhaal?

Bezoek mijn homepageEmail: lagedor