PLAATSNAMEN RADEN - 2
eerste 100-tal
Lancering, 10 oktober 1999 / taal©hemie / Update, 6 jan 2015 / 16 nov 2022


Voorbeelden
a. De Wederdopers gingen .....-naakt over straat Spier 5
b. Ondanks haar lonkende blik liet hij zich niet ver-...... tot een praatje Leiden 6

Het enige dat je hoeft te doen, is op de plaats van de puntjes de toepasselijke plaatsnaam invullen. Het moet wel een bestaande Nederlandse plaatsnaam zijn. Het benodigde aantal letters staat erbij vermeld.   Voor de oplossingen tap op de knop achter een opgave (tablets en smartphones) of houd je pijltje op de ster (PC's en laptops) - niet klikken. De naam van de bedoelde plaats verschijnt dan automatisch.Goede oplossingen ingestuurd door
5
8
3
8
17
1
9
54
1
1
1
2
  Anoniem
Huub de Bel
Inge Dekker
Annelies Havers
Wim Lepelaars
Guido Liebregts
Hans Munnik
Joke Pruim
Harry Schonewille
Cora van der Sel
Rien Verbeek
Maarten vd WerfEr worden uitsluitend Nederlandse plaatsnamen gebruikt
De letter 'ij' beslaat twee posities


Opgaven

001. Hij put zijn inspiratie voornamelijk .....-rijk vocht 8
002. We hebben zondag bij magasin 't Wespennest toch zo gezellig ge-.....-d 6
003. Aan de Amstel aten we me-..... bananen 16
004. Op nieuwjaarsdag zullen honderden mensen weer het ijsk-..... inrennen 9
005. De gelovigen in dit stadje beweren dat de .....-fde in een onderaardse grot 11
006. Jachtopzieners van 't Loo erkennen dat van de winter veel .....-ou is omgekomen 10
007. Nooit geweten dat met dit oude tr-.....-arbeiders vervoerd werden 10
008. Door de aardbeving is het oer-.....-welf van de basilica ingestort 9
009. De Waalse expediteur keek wel uit om zijn vracht-.....-t te parkeren 10
010. Het doosje visvoer droeg een etiket met een levensgrote water-..... getekend 7
011. 't Knaagt aan me dat 't me nog steeds niet gelukt is die stomme h-.....-men te leren 9
012. Voor het materiaal wou de aannemer een v-..... hebben 8013. Schei toch uit met dat gejammer. Je kunt be-.....-doorn even bellen 7
014. Terwijl we de giraffes stonden te filmen, stal een troep ba-..... onze Landrover leeg 6
015. De b-..... gedecideerd de deur voor de neus van de nieuwsgierige jonge vader 9
016. Op Vinex-locaties worden in een oogw-..... uit de grond gestampt 9
017. Met die weegschaal w-.....-man best een gokje wagen 9
018. Ajax kreeg van Volend-.....-adig van langs 9
019. De bankdirecteur kreeg opeens ontzettende trek in een .....-rentenstoet 5
020. Wie gaa-..... tellen om te zien hoeveel mensen er binnen zijn? 4
021. Als je hard fl-..... ze het boven wel 8
022. Altijd weer leuk, een bezoekje aan het .....-andenpunt 5
023. Onvoorstelbaar hoe v-..... stond tijdens de kermis van de zomer 9
024. In alle vroegte bracht de strooiploeg een laag .....-an 12025. Mij benieuwen of die Peper gesc-..... wordt 5
026. Dacht ik dat ik op een .....-der was gestuit, blijkt 't smeerkaas te zijn! 5
027. Een beetje wind hoeft toch geen be-.....-ing te zijn de boot naar Friesland te nemen 6
028. Wat bent u s-.....-emeester. Over úw declaraties stelt toch niemand stekelige vragen 7
029. Na de koers .....-ners meteen onder de douche 9
030. Jullie eten h-.....-r zelf ook wel eens een maaltje mosselen? 7
031. Bij verkiezingen in Arkan-.....-egenstanders van Clinton tot nu toe bot 10
032. Jan Huygen ontplofte bijna toen zijn mannen tegen zijn beve-..... op het galjoen 10
033. Als ik met gloeiend sop de stoep schr-.....-pen de stenen nog minutenlang na 5
034. Wie in de kassen werkt hoeft geen .....-ergoed te dragen 7
035. Visserslatijn: Hij beweert met één .....-tien gevangen te hebben! 10
036. Doet u toch maar die andere jurk, want de-.....-e kakkerig 5037. Nu ze met een chronisch gebrek aan .....-en, blijven ze maar flauwiteiten spuien 8
038. Tot zijn ontsteltenis zag de chef-..... beestjes in de bouillon drijven 9
039. "Dit is een probaat middel teg-.....-ljeuk", verklaarde de huidarts minzaam 8
040. Nooit geweten dat er op de Veluwe bizons zijn, maar ik zag net een k-.....-open 5
041. De roddelpers wist haar klaagverha-.....-dramatische proporties te geven 6
042. De gelaten passagier bij de h-.....-de op toen de bus eindelijk de hoek om kwam 8
043. Geen schijn van kans dat Beatrix .....-ster aak ooit zal verkopen 7
044. Na uren vergeefs wachten, wierp de visser zijn .....-ver zijn schouder en sjokte weg 7
045. Door de TV is 't nog maar zelden dat we zelf naar de intocht van .....-an kijken 14
046. Ze zijn het dorp beslist niet blindelings ontvlucht! Ze deden .....-verwogen 6
047. Bij het duiken deed Máxima .....-opjes in, omdat ze de hare niet vinden kon 11
048. In de koelkast van haar pension vond ze een bakje met iets erin dat op b-..... 8


Lotgevallen op de GR5
Strompelend langs de taalgrens bij 35°C op zoek naar nieuwe plaatsnamen
Lees mijn geïllustreerd reisverslag

Maastricht - Visé


049. Lopend langs de grens liet Lotje zich blijk-.....-cijzebroodje goed smaken 12
050. Steeds als ik dit smeer-....., geeft de drogist me er een vette knipoog bij 10
051. Te denken dat men in tijden van we-.....-en een typisch mannelijke dracht vond 9
052. Eenden snebberden opgewonden door het k-.....-reiger keek hautain toe 10
053. Na uren schuilen in een beren-.....-en we tenslotte door een patrouille opgepikt 7
054. In het verkeer zie je maar al te vaak, hoe extre-.....-sen kunnen reageren 5
055. De dwergen .....-de op zoek naar goud en edelstenen 8
056. Wolken dreven langs het z-.....-p rees op uit de sloten tussen de weilanden 9
057. Nu de snelweg toch wordt doorgetrokken, zijn de villabewoners hier mooi gesj-..... 6
058. Als je ziet wat dit land .....-ische conflicten, maak je je geen illusies meer 10
059. Op het balkon nam de scho-..... tegenover het schavot zijn plaats in 7
060. Ik vraag me wel eens af, hoelaat Freek op z'n vr-.....-ig uit de hoek kan komen 10061. Op deze berg is de la-.....-inds een eeuwigheid afgekoeld 5
062. Door al dat zinloos geweld zou je niet eens meer naar de supermarkt dur-.....-pen 5
063. Als je toch naar Kronenburg gaat, neem dan meteen een pak k-.....-elk mee 6
064. Het bijzondere van zwemmen is dat zelfs een spastisc-.....-iger van wordt 7
065. Ik geef toe, Edelachtbare, dat zijn aanval van razer-.....-oegen deed 8
066. Wie op roe-..... zijn pijlen op de massamedia 10
067. Men zegt dat slapen in een hunebed een men-.....-r maakt 6
068. Bij de marine staan moe-.....-heid van geest hoog in het vaandel 9
069. Ze deed haar grachtenpand weg en kocht er daar een villa met tien k-.....-erug 10
070. Dorp n-..... valt ten prooi aan de witte schimmel van moderne nieuwbouwwijkjes 5
071. Hier in de duinen kwam die t-.....-aar me toe en toen mocht ik drie wensen doen 8
072. In 't parochieblad werd bedekt beschreven, .....-lijke waarden verkwanselen 14073. Alleen een do-..... daar naar de zwarte kater van een geloosde politicus 10
074. De directeur noemde in zijn int-..... niet wit, niet zwart, maar gekleurd 11
075. Wil jij, als ik niet op het l-.....-presso voor de analisten maken? 7
076. "Nochtans heeft mijn zotter-.....-oegen gedaan," peinsde Marieke 8
077. Na een dagje op 't randmeer, voeren we b-..... de sluis binnen 8
078. Tactloos van die arts om tegen een HIV-patiënt ".....-ositief," te zeggen 5
079. Terwijl de dijkgraaf de pierenbak voor ons openhield, deden .....-in 11
080. Toen ze eindelijk kwam opd-.....-de zij van verre al met haar graftakken 11
081. Hoor die vogels eens tsj-.....-es! Dat klinkt vrolijker dan jullie eigen gekwetter 8
082. Het i-.....-eesje en het blijft nee! Je moeder en ik willen geen gifslang in huis! 5
083. Zijn poëtische voordracht over de Veluwe maakte menigeen tot een r-.....-rijker 3
084. De tocht met Lotje door het heuvelland wa-.....-nelijk niet goed bevallen 8085. Je weet toch, dat als je je water hier tegen de ker-.....-gerucht van komt 13
086. Als discot-.....-elingen gaan toelaten, is het gauw gedaan met die stadse fratsen 9
087. Hoewel hij wist dat de kok ze .....-ed de maat geen suiker in de Bossche bollen 11
088. De frauderende boekhouder vergokte wekelijks een jaar-.....-voortse speeltafels 10
089. Het is een gladde visboer als hij u 2,50 extra voor het ontschubben van u-.....-kent 6
090. In zo'n slaperig Brabants dorpje kun je met je levensloopregeling rustig weg-..... 8
091. We gaan met halsbrekende aanpassingen aan de werkplekin-.....-gernissen uitbannen 8
092. Hoe kan iemand nu bij gebakken sc-.....-'s blond serveren, mopperde Joh. van Dam 9
093. Geen geld voor de wasserette? Lucht dan regelmatig je onder-.....-wandelingen 16
094. De doorsnee Fries zweert bij strenge .....-rijgen er echter geen warm gevoel bij 11
095. Mag ik zijn leven samenvatten als een .....-en in een ravijn vol ongelukken 11
096. Ze heb-.....-pen geboden, al ging het bepaald niet van harte 8097. Als ik aan de vaart bij een water-.....-enk ik weer aan de pionierstijd in de polder 8
098. Voor ik die drie ontbrekende stuivers bij elkaar gebedeld heb is de ope-.....-n einde 6
099. Ik vraag me af wat jo-..... geeft midden in 't land zo'n dom gebouw neer te zetten 7
100. Haar Zuidfriese volksliedjes worden hoog geprezen, vooral .....-ren 15
Meer plaatsnamen raden
Losstaande namen (1) Crypto Ingehaakte namen (2)
Eerste 100-tal
Tweede 100-tal
Derde 100-tal
Vierde 100-tal
Vijfde 100-tal
Zesde 100-tal
Plaatsnamen
Cryptogram

g a l g j e
Steden N-Amerika
Nederland-België
Dit is het eerste 100-tal
Tweede 100-tal
Derde 100-tal
Vierde 100-tal
Vijfde 100-tal

Rivieren raden  <  interactief  >  Vlaamse plaatsnamen

of een ander spelletje?
Moeder de Gans Doolhof Pigmania - Biggenrace Fotorebus


Op zoek naar een goed verhaal?

Bezoek mijn homepageEmail: lagedor