VLAAMSE PLAATSEN RADEN
Interactief

Ronald Langereis © Amsterdam
Lancering, 20 maart 2000 / Update, 2 dec 2014

Hier kiest u andere opgaven
Rivieren raden NL plaatsnamen raden Eerste 100 Tweede 100
Engelse versie NL plaatsnamen raden 2 Floris' pagina

Voorbeelden
a. Dat ge nu net toen ge de Franse grens passeer- ....... moest krijgen! De Panne 7
b. Kregen boswachters hier vroeger hun w- ..... -on in eikels uitbetaald? Eeklo 5

Er worden uitsluitend namen gebruikt van plaatsen in het Vlaamse gewest.
1. Sinds de treinen hier over de rivier heen denderen, zal het nooit meer helem-.....-il zijn 5
2. Dwergwerpen is er bij wet verboden, maar flaming-......... komt in Wallonië nog voor 9
3. Na de brand bij ‘Au Bon Marché’ kregen de .......-se pompiers alle lof toegezwaaid 7
4. Nette madammekes daar in ........, maar een plooirokske weten ze nog niet recht dragen 8
5. Na de omgang is ‘n ampul met vijf druppels van Eddie ......... in ‘t reliekschrijn bijgezet 9
6. Men zegt dat hier vroeger krijsende katten van het belfort gek-.....-d werden 5
7. Van die laatste overstroming is mijn o-.......-enhouten schemerlamp kromgetrokken 7
8. Heeft die Surinaamse drugsbaron een lijntje uitgelegd om ka-.........-plooi te geven? 9
9. Zo er op de boulevard al wat viel te ......-.....-ond als eerste met zijn vuisten klaar 6+5
10. Toen alle faciliteiten er bezet bleken, ging me-......-rleg een ander plekske zoeken 6
11. Bij veel monumenten in het Hageland is .....-eensoort gebruikt 5
12. Telkens als de beiaard speelt, strompelt de .......... uitgang van het bejaardenhuis 10


Even uw zinnen verzetten? Laat ze dwalen tussen de rijen van
onwijs wijze uitspraken


Lotgevallen bij de grens
GR5 Maastricht-Wezet

Monkelend langs de taalgrens op zoek naar nieuwe plaatsnamen bij 35°C
Lees ons reisverslag


Email: lagedor